НОВИНИ САДОЧКА

2жовтня відбулися загальні батьківські збори :)

понедельник, 18 июня 2018 г.


Організація  освітньої  діяльності  в  дошкільному  навчальному  закладі Раденської сільської ради ясла-садок

      Організація  освітньої  діяльності  в  дошкільному  навчальному  закладі  ясла-садок Раденської сільської ради здійснюється  відповідно  до  нормативних  актів  у  сфері  освіти,  а  саме:
-         Закону  «Про  освіту» від 05.09.2017 №2145-VІІІ; 
-         Закону «Про  дошкільну  освіту» від 11.07. 2001 № 2628-III зі змінами;
-          Указу  Президента  України  «Про  стратегію  національно – патріотичного  виховання  дітей  та  молоді  на  2016 – 2020  роки» від  13.10. 2015  року  № 580/2015;
-          Базового  компонента  дошкільної  освіти  (наказ МОН молоді та спорту від 22.05. 2012р. № 615); 
-         Концепції  національно – патріотичного  виховання  дітей  та  молоді  (Наказ МОН № 641 від 16.06.15 року);
-          Положення  про  дошкільний  навчальний  заклад від 12.03. 2003р.
№ 305;  Санітарного  регламенту  для  дошкільних  навчальних  закладів (наказ  МОЗ  від  24.03. 2016 р. № 234);
-         Гранично  допустимого  навантаження  на  дитину  у  ДНЗ (наказ МОН від 20.04.2015р. №446);  інших  нормативно – правових  актів.

      Зміст  освітньої  діяльності  дошкільного закладу  визначається  Базовим  компонентом  дошкільної  освіти.  Освіта  дітей  у  межах  Базового  компонента  дошкільної  освіти  здійснюється  за  комплексною  освітньою  програмою  для  дітей  від  2  до  7  років  «Дитина»  та  парціальними  програмами: 

-  «Україна – моя Батьківщина»,  програма національно – патріотичного  вихо-вання дітей дошкільного віку (автори Кичата І., Каплуновська О., Палець Ю.);
-   «Вчимося жити разом», програма  з  розвитку  соціальних  навичок  ефектив-ної  взаємодії  дітей від 4 до  6-7  років (автори  ПіроженкоТ.О., Хартман О.Ю.); 
-   «Про  себе  треба  знати,  про  себе  треба  дбати»,  програма з основ здоров'я  та  безпеки  життєдіяльності  дітей  віком  від  3 до  6  років.  (автор Л. Лохвицька);
-       «Юний  легкоатлет»  (автори  Масляк І.П.,  Кулик Н.А. )
-       «Веселкова  музикотерапія»  (автори  Малашевська І.А.,  Демидова С.К.)
-       «Дитяча  хореографія»  (автор   Шевчук А.С.)
-        «Грайлик»,  програма  з  організації  театралізованої  діяльності  в  ДНЗ (автори  Березіна О.М.,  Гніровська О.З.,  Линник Т.А.).

        У своїй діяльності педагогічний колектив   використовує інноваційні технології:  

1.      Використання схем-моделей (піктограм) для навчання дітей описовим розповідям.  Автор –  Т. Ткаченко.
2.      Методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі. Автор Крутій К.
3.      «Розвивальний  курс  «Логіки  світу»,  спрямований на розвиток  мислення дітей.  автор І. Стеценко
4.      Ейдетика в розвитку мовлення дошкільників.  Автор О. Пащенко
5.      Технологія фізичного виховання дітей. Автор-М.Єфименко
6.      Спадщина В. Сухомлинського
7.      Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання.Автор Шульга А. У  дошкільному  закладі  діють  гуртки  відповідно  до  здібностей  та інтересів  дітей:Назва  гурткаМета

Програма

1


«Здоров’ячок»

Розвиток фізичних здібностей дітей; формування у дошкільників основ здорового способу життя,свідомого ставлення до власного здоров’я.

«Казкова фізкультура»
Єфименко М.М.

3

« Веселі черевички»

Навчати дітей основ танцювального мистецтва,дати їм необхідні знання,навички, танцювальну техніку,враховуючи їх вікові особливості

«Дитяча  хореографія»,  Шевчук А.С.

4

Грайлик

Розвивати творчі здібності дітей засобами театрального мистецтва


«Грайлик»   (автори  Березі-
на О.М.,  Гніровська О.З.,  Линник Т.А.).

 4

« Веселий пензлик»                                                                                                       

Розвивати комунікативні, мовні, інтелектуальні та мистецькі здібності в процесі нетрадиційного малювання


освітння програма для  дітей  від  2  до  7  років « Дитина»

 
четверг, 7 июня 2018 г.


    Звітування керівника Раденського ЗДО за  2017-2018 н.р
6 червня  2018 року о 13.00 в приміщені музично-спортивної зали відбулося звітування директора Раденського ЗДО Білецької Лариси Дмитрівни  перед педагогічним колективом та громадськістю. Присутніх було 56 чоловік. Метою звітування було: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності  директора.

Завдання звітування:
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління Раденським ЗДО
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний:
Вибори голови та секретаря зборів. Головою зборів була обрана Дубинська О.В., секретарем-  Іванча І.Ю.
Вибір лічильної комісії . Лічильною комісією було обрано Попову Г.П.
Збори одноголосно проголосували за відкрите голосування.
Звіт директора Білецької Л.Д.
Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).
Порядкове   голосування.

У своєму звіті керівник розкрила всі напрямки роботи, дала аналіз виконаної роботи, розповіла про досягнуті результати, а також про педагогічні та творчі здобутки. Наголосивши при цьому роль педагогічного колективу, системність та професіоналізм всього колективу.
В обговорені звіту взяли участь працівники дитячого садка та батьки вихованців, які в свою чергу високо оцінили роботу Раденського ЗДО та керівника Білецьку Л.Д., зокрема ,директор будинку культури Волкернюк Н.О.,секретар с\р Нечай Н.О., голова БК Частило Т.С., Порубльова О.В.

Рішення загальних зборів
1. Прийняти до уваги звітну інформацію.
2. За підсумками голосування педагогічний колектив, батьківська громадськість визначає роботу директора ЗДО задовільною,клопотати перед відділом освітии про віідзнааченняя роботи директора Біілецької Л.Д.  грамотою та преміюванням.
3. Продовжити спільну роботу адміністрації ЗДО, батьківської ради   та громадськості по покращенню умов для всебічного розвитку дітей дошкільного віку та модернізації бази закладу.
Звіт директора закладу дошкільної освіти  Раденської сільської ради           Білецької Лариси Дмитрівни перед колективом та громадськістю
за 2017-2018 н.р.
 На виконання Національної доктрини розвитку освіти та наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005р. №55 “Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», відповідно Положення про дошкільний навчальний заклад та Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, проведено звітування директора Раденським ЗДО Білецької Лариси Дмитрівни  на загальних зборах колективу та громадськості.

Загальні відомості про ЗДО.
Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, директор, згідно з Статутом.
Дошкільний навчальний заклад розрахований на 92 місця, в 2017 – 2018 н.р виховувалося 37 дітей раннього віку та 97 передшкільного віку. Всього 134 дитини. Зараховування дітей до ЗДО здійснюється на підставі електронної реєстрації, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини.
   Заклад дошкільної освіти Раденської сільської ради працює з 07.00 – до 17.30 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 10,5 годинним перебуванням дітей.
Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.
Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується з відділом освіти Олешківської  районної державної адміністрації та Держпродспоживслужби.
 Організація освітнього процесу здійснюється в україномовному режимі згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства»; Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції «Про права дитини»; Положення «Про дошкільний навчальний заклад»; Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція), Положення «Про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу» наказ МОН молоді та спорту №398 від 26.04.11 р., Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти Наказ МОН № 372 від 16.04.2018 року.
   Головною метою дошкільного закладу є забезпечення дошкільної освіти дітей, створення умов для їх психофізичного, розумового, естетичного розвитку. Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: індивідуальних та групових при умові, що тривалість занять не повинна перевищувати 15-20 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.
 Відповідно до штатного розкладу в ЗДО працює 40 працівників, з них педагогічних – 16 та 24 технічний персонал.
Вжиті директором ЗДО заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.
Відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» № 1/9-263 від 07.05.2007 року у 2017-18н. р. в дошкільному закладі було складено план заходів щодо обліку дітей дошкільного віку проживаючих  на території Раденської сільської ради. На основі банку даних дітей неохвачених дошкільною освітою протягом навчального року адміністрацією та педагогічним колективом ЗДО  проводилась активна робота в напрямку пропаганди дошкільної освіти:
- активно працював консультативний центр для батьків, діти яких не відвідують дошкільні заклади;
- забезпечено проведення пропаганди дошкільної освіти для мешканців села через сайт – ДНЗ;
- здійснювався педагогічний патронат із метою сприяння взаємодії ЗДО та сім’ї.
  З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, проводиться  День відкритих дверей для батьків наших вихованців та батьків,які не відвідують дитячий заклад. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, заняття, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянуто предметно – ігрове середовище групових кімнат.
   Створено умови та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.
    Планування роботи в дошкільному закладі здійснюється відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України  «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції). Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ЗДО функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, навчально – методичною літературою.  Педагоги нашого закладу активно беруть участь у різних авторських тренінгах та семінарах для вдосконалення педагогічної майстерності, зокрема директор Білецька Лариса Дмитрівна та методист Дубинська Олена Володимирівна  взяли участь в авторському семінарі Ківшарь Любові Іванівни головного спеціаліста відділу дошкільної та загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки Київської ОДА,автора  науково-методичного видання
« Організаційна та адміністративна робота керівника дошкільного навчального закладу» (видавництво «Мандрівець»  на тему « Сучасні технології освітнього менеджменту в закладах дошкільної освіти» ,який організував  тренінговий  центр « Сертифіковані українські технології освіти» ( СУТО) в м. Скадовськ та методичний семінар з елементами тренінгу з теми: « Гуманізація освітнього процесу в ДНЗ» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Гавриш Н.В. в м. Херсоні на базі Комунального вищого навчального закладу                     « Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради ( далі ХАНО) . Директор ЗДО Білецька Лариса Дмитрівна є членом колегії відділу освіти. У лютому 2018 року пройшла курси підвищення кваліфікації для керівників ЗДО. Вихователь Тесля Наталя Григорівна на базі ХАНО взяла участь у семінарі з теми: « Сучасні підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності в дошкільних навчальних закладах». Вихователь Ніколаєнко Світлана Сергіївна взяла участь у роботі обласного науково-практичного семінару                        « Модернізація педагогічних технологій розвивального навчання в сучасному дошкіллі» на базі ХАНО. В квітні місяці 2018року муз.керівник Іванча І.Ю та вихователі Манукян І.Р., Пархоменко Н.М., Тесля Н.Г., Ашаніна О.В взяли участь в авторському науково-практичному семінарі з теми:« Виховання лідерства у дітей старшого дошкільного віку в ровесницьких стосунках»  під керівництвом  Наталії Василівни Гавриш, доктора педагогічних наук, професор. Методист Дубинська О.В. опанувала програму семінару  « Ранній розвиток від А до Я: навчання без травмування» який відбувся в м.Києві в  за що отримали відповідні сертифікати.  Директор та вихователі закладу у 2017-20118 р.р. нагороджені грамотами та подяками. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями:  « Методична скарбничка вихователя», «Дошкільне виховання», «Бібліотечка вихователя».   Постійно функціонує  сайт дитячого садка. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової  майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів інших ДНЗ, проходження курсів підвищення кваліфікації при базі Комунального вищого навчального закладу « Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради . Впровадження в практику роботи інноваційного підходу на основі сучасних вимог за методикою М.Єфименка (казко-терапія) сприяє досягненню високого рівня рухової активності дітей на заняттях з фізкультури та правильного розподілу психофізичного навантаження під час проведення рухливих і спортивних ігор в повсякденному житті.  У 2018 році педагогічний колектив  закінчив науково-методичне дослідження з теми:     « Формування правової культури дітей дошкільного віку в соціалізую чому освітньому середовищі» яке  проводилося на базі Раденського ЗДО під керівництвом наукового консультанта Назаренко Людмили Миколаївни,доктора філософії, доцента,завідувача кафедри менеджменту освіти КВНЗ ХАНО.

Матеріально-технічна база ДНЗ.
Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується, в 2017-2018 н.р.:
- Підготовлений і поданий на участь у конкурсі проектів і програм місцевого самоврядування проект по капітальному ремонту  даху ЗДО.
- У 2017 році були поточні ремонти:цоколь споруди ДНЗ -189764 грн;
- Доріжка -100 000 грн. за кошти місцевого бюджету.
- Косметично відремонтовані всі групові приміщення та ігрові майданчики за рахунок коштів сільської ради -69450 грн.
- Планування капітальних ремонтів у 2018 році  не планується(хоча потребує ремонту дах,кухня та пральня)
За 2017 рік придбано м'який інвентар за кошти сільської ради 7780 грн.
Допомоги закріплених за установою шефів ( Радсервіс)  не було.
У 2018 році з 01 січня по 01 червня було придбано:
Канцтовари-1250 грн
Хоз.товари - 22 654грн
Метал для облаштування навісів-14 903грн
Конвекційна піч-26 375 грн
М'ясорубка електрична -13 625 грн
Гойдалки -9 800грн
Гірки- 29 700грн
Холодильна камера -19 200грн
Бойлер- 5166 грн
Дрова 12 456 грн
Вугілля -121 3014грн

      ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ                                                Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначена відповідальна з питань охорони праці Дубинська О.В., затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітнього процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітнього процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.
Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання. В цьому році придбали спец.одяг (халати) для працівників закладу вперше за 20 років. Адміністрація закладу організовувала безпечні умови для праці та освітньої діяльності членів трудового колективу.
При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров'я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.
  Забезпечено проведення первинного, повторного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Працівники які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці до роботи не допускаються.  Травматичних та нещасних випадків за період роботи дошкільного закладу не було .
 Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні ( один раз на рік, кухар – два раз) медичні огляди працівників.
 Робота педагогічного колективу та всіх робітників ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого дошкільного закладу з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:
- поліпшення якості освітньої  роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;
- удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров'я та життя;
- пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.
  Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, є  внаявності  14 вогнегасників, 3 пожежних укомплектованих щита. Щороку у ЗДО вихователі проводять «Тиждень безпеки», День ЦО  під час якого проводяться тренувальні вправи та евакуація на випадок пожежі та надзвичайних ситуацій. В 2018році пройшли функціональне навчання у сфері цивільного захисту директор ЗДО  Білецька Л.Д.  та методист Дубинська О.В. та отримали відповідні посвідчення.
   За період роботи ЗДО у 2017-2018 н.р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і працівниками на робочому місці не було. Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.
Забезпечення фізичного виховання, медичного обслуговування
  На виконання вимог з фізичного виховання дітей дошкільного віку, робота велася в декількох напрямах відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт».
  Вирішенню завдань фізичного розвитку дітей в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я та профілактики захворюваності, сприяли:
- систематичне і своєчасне проведення медичних оглядів дітей згідно наказу МОЗ України „Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні” № 434 від 29.11.2002;
- систематичне медико-педагогічне вивчення організації освітнього процесу: здійснення постійного контролю адміністрації за дотриманням рухового режиму протягом дня та розподілом психофізичного навантаження на заняттях з фізкультури.
  Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.
  Ефективність оздоровчих заходів визначалася поєднанням комплексної інтенсивної оздоровчо-профілактичної роботи з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.
  Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних, є раціональний режим.    Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізичним особливостям дошкільника. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах, тому режим дня для дітей різного віку у дошкільному закладі підібраний згідно до віку дитини.
  Щоквартально директором проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей.
  Всього за 2017рік пропущено12339 днів із них дітьми від 0 до 3років 4234 та дітьми від   3 до 7 років 8105, в тому числі по хворобі пропущено всього 4 627 днів із них дітьми ясельного віку 1943 дні, садового віку 2 684дні.
Відповідно по хворобам:

Хвороба
ясла
сад
всього
ГРЗ
33/228
41/253
74/481
ГРВІ
53/350
76/561
129/911
бронхіт
313
323
61/636
Вітряна віспа
30/26
31/16
4/42
Ренофарингіт
74/733
138/1198
212/1931
Бронохопневмонія
1/7
-
1/7
Трахеобронхіт
7/77
5/61
12/138
Коньюктівіт
2/17
1/4
3/21
Отит
-
1/5
1/5
Гост. риніт
3/23
3/23
6/43
Хр. танзеліт
2/16
-
2/16
Аденоїди
1/8
1/20
2/28
Аденектомія
-
2/27
2/27
Пієлоніфріт
1/23
-
1/23
Стрептодермія
1/18
-
1/18
Мікоз
-
2/50
2/50
Реактив-панкреотит
3/19
7/43
10/62
Дерматит
3/39
2/19
5/58
Ротовірусна інфекція
1/9
1/10
2/19
Ентровірус. інорген
1/5
1/10
2/15
Ацетонемічн. С-М
1/4
3/16
4/20
Всього
222/1943
319/2684
536/4627
 
  Середня кількість пропусків через хворобу однією дитиною становить 34,5.
Середня кількість пропусків однією дитиною становить 92 дні.
Організація режиму дня, харчування навчально-виховного процесу відповідає гігієнічним нормам.
В 2017 році призупинявся навчально-виховний процес для проведення косметичних ремонтів та ліквідації аварійних ситуацій на 26 днів. На зимовий період лікарями Раденської амбулаторії видані довідки на довгий період.
Загальна захворюваність дітей за 2017р. становить 37%, дітей ясельного віку 46%, дітей садового віку 88%. Такий високий відсоток захворюваності дають довідки для перебування дітей вдома в холодну пору року.
   Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній різновіковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.
  Особлива увага приділялась дітям раннього віку в період адаптації (індивідуальна робота вихователів з дітьми з важкою адаптацією, впровадження гнучкого режиму, консультативна робота з батьками) по забезпеченню їхньої оптимальної життєдіяльності під час перебування в дитячому садку - чергування освітньо-ігрової діяльності та фізкультурного дозвілля, широке застосування сенсорних технологій, пальчикової гімнастики тощо. У періоди підвищеної захворюваності в режимі дня збільшувалась загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі, змінювалася змістовна сторона занять з підвищеним фізичним та інтелектуальним навантаженням. На протязі двох років вихованці дитячого закладу беруть участь у міжрайонних змаганнях, які проходили у містах Гола Пристань та Олешки.
Харчування в ЗДО
Організація харчування дітей в ЗДО здійснюється відповідно до постанови КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005 р. № 1591, «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», затвердженого наказом МОН України від 01.06.2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування в ДНЗ, затвердженої спільним наказом МОН України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 ( 0440-13 ) від 26.02.2013).
 В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування. Аналіз виконання норм харчування показав, що вони за 2017 рік виконані на 83%. У порівнянні з минулими роками відбулося зменшення  на 07 % , а за 5 років за основними продуктами харчування:
Продукти
2017
2016
2015
2014
2013
2017
М'ясо
65
77
61
86
88
-12%
Риба
64
64
39
100
100
  0
Сир кисло мол.
66
59
72
100
96
+7%
Молоко
53
71
72
79
80
-18%
Свіжі фрукти
17
49
20
611
60
-32%
Сік
55
69
69
87
88
 -14%
Овочі
86
94
87
100
99
 -8%
Загалом
83%
90%
84%
93%
93%
-7%
  Причиною недовиконання норм харчування є те, що за останні 3 роки не змінювалась вартість харчування дітей в дитячому садку 16 грн і 18 грн.
Неодноразово я клопотала перед сесією сільської ради ,надавала розрахунки про необхідність збільшення видатків на харчування дітей і рішенням сесії Раденської сільської ради  7 скликання № 387 від 21.12.2017року « Про затвердження вартості харчування в дошкільному навчальному закладі ясла-садок Раденської сільської ради « з 01.01.2018р. встановлено вартість харчування однієї дитини на 1 день в групі раннього віку 25 грн., передшкільного віку 30 грн. Розмір плати для батьків за харчування дітей в ЗДО 60% від вартості харчування.
 Отже аналіз дотримання норм харчування за ׀ квартал 2018 року у порівнянні з тим же періодом 2017 року становить:
Рік
Ранній вік
Перед шкільний вік
Середній показник
2017
88
81
84
2018
92
86
89

+5%
+5%
+5%
  З боку директора  протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної групи.
  Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо, хоча згідно затвердженого графіку прийому громадян на 2018 рік  ведеться щопонеділка з 12.00.до 15.00.

  Тому хочеться подякувати усім:  працівникам ЗДО, батькам за спільну роботу по створенню комфортних умов для наших дітей. Закликаю всіх: « Давайте спільно працювати ,щоб забезпечити дітям щасливе майбутнє!»